Gallerij

2005

2011 oktober

2012 september

2013 september

2014 september

2015 oktober

2016 oktober

2017 oktober

2018 oktober

2019 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van Syntraloopt

 

De stopzetting van de fotogalerij bij de provider en de toenemende kosten voor publicatie hebben Ann Spillebeen doen beslissen om de site niet langer in de lucht te houden na 15-08-2022.

 

Voor diegenen die dit wensen kunnen alle foto's worden gedownload op volgende locatie:

www.stormsoft.be/syntraloopt

 

  

 

     © 2022 • Stormsoft.be